Home

P1000583piano stemmenWie zijn we en wat doen we?

In 1998 ontstond het idee om iets voor noodlijdenden te doen met onze hobby’s keramiek en pianotechniek.
We besloten een stichting op te richten met als doel de opbrengst uit verkoop en cursussen te schenken aan noodlijdende medemensen en projecten in ontwikkelingslanden.

 

We hebben de stichting genoemd “ACTIE CREATIEF” – kunst om te geven -.

Het idee is mede ingegeven door een initiatief van de Focolarebeweging: “De Economie van Gemeenschap”. Deze wil een cultuur van geven bevorderen en zo een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart stimuleren. Onze rijkdom, kennis en overvloed delen met ontwikkelingslanden en mensen in nood ondersteunen. Algemene broederschap en solidariteit kunnen zo ook zichtbaar worden in het economisch verkeer; Het verschil tussen het rijke en het arme deel van onze wereld is veel te groot!

Op dit moment zijn er wereldwijd plm. 850 bedrijven en bedrijfjes, die op basis van “De Economie van Gemeenschap” werken; d.w.z. er wordt 2/3 deel van de winst vrijwillig en belangeloos afgestaan aan mensen in nood.

Dit idee hebben wij – Jozef Poelman en Hans Hiep – opgepakt en hebben het toegepast op onze hobby’s.

Jozef Poelman verzorgt de afdeling keramiek en Hans Hiep verzorgt de afdeling pianotechniek. Beiden hebben – mede door scholing en ervaring – Kwaliteit, Schoonheid en Dienstbaarheid hoog in het vaandel staan! Ook bij ons gaat 2/3 deel van de netto-opbrengst naar noodlijdenden; o.a. de actie “Broederschap met Afrika” en “Economie van Gemeenschap op Cuba”.

Als u zich door dit idee voelt aangesproken en u de opbrengst uit uw hobby eveneens wilt schenken aan noodlijdenden neem dan concact met ons op of stort uw bijdrage op rekening van Stichting Actie Creatief Rabo Bank: NL96RABO0385265158

Meer informatie over “De Economie van Gemeenschap” en Focolare vindt u op de website www.focolare.nl
Maar ook op onderstaande filmpjes.