Verantwoording

Onze stichting staat vanwege onze doelstelling bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI
Natuurlijk zijn we voor onze omzet BTW plichtig maar aparte giften zijn voor u dus belastingaftrekbaar!

BTW nr. 8102.93.171

Doelstelling van onze stichting: Mensen in de gelegenheid stellen hun creatieve talenten in gemeenschap tot ontplooing te brengen en met de opbrengsten noodlijdenden te steunen.

Beleidsplan: De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.Het repareren van gebruikte muziekinstrumenten
b.Het stemmen van piano’s.
c.Het maken van kunstvoorwerpen van creatief-ambachtelijke aard zoals boetseren,pottenbakken en schilderen.
d.Het geven van cursussen hierin.
e.Het tentoonstellen en het verkopen van deze producten.
Deze activiteiten zijn een vorm van apostolaat van schoonheid en kwaliteit.
De opbrengsten van de activiteiten komen ten goede van projecten van de Economie van Gemeenschap op Cuba.

Verslag activiteiten: In de afgelopen tijd zijn hoofdzakelijk de volgende activiteiten ontplooid:
Pianostemmen voor een kleine vaste klantenkring.
-Organisatie van een cursus handgevormde kleiproducten.

Beloningsbeleid: Alle medewerkers van onze stichting doen onbetaald werk als vrijwilliger op basis van onkostenvergoeding.

Financieel overzicht
Financieel Overzicht 2017 Financieel Overzicht 2018

Stichting Actie Creatief financieel verslag 2018

Financieel Overzicht 2019  Financieel Overzicht 2020